การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

บริษัท ฟูจิ ยูโซกิ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานหนุ่นยนต์ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน พร้อมสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สามารถติดตามข่าวสาร วัน เวลา และวิธีการสมัครได้ที่เพจ Facebook : Fuji Robotics Thailand

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.